ระบำไก่


ภาพประกอบ: ภาพเขียนสีน้ำมันฝีมือ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เจ้าของภาพ: อร่าม - สุวิมาลย์ ปัณณมณีโชติ
ผู้เอื้อเฟื้อสำเนาภาพ JPG: คุณกลีบลำดวน
ข้อมูลจาก http://pralor.thaiderm.com/lor5.htm


ระบำไก่

ปี่พาทย์ทำเพลงลาวจ้อย
ปีกสลับเบญจรงค์ เลื่อมลายยงหงสบาท
ขานขันเสียงเอาใจ เดือยหงอนใสศรีลำยอง
ปู่ก็ใช้ให้ผีลง ผีก็ลงแก่ไก่
ผาดผันตีปีกป้อง ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน
บ่มินานผาดโผนผยอง โลดลำพองคะนองบ่หึง
ตีปีกป้องผายผัน ขันเรื่อยเจื้อยไจ้ไจ้
กรีดปีกวาดเวียนเย้า คอยล่อพระลอเจ้าจับต้องดำเนินแลนา
Powered by eSnips.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากรู้ว่าใครเป็นคนแต่งชื่อว่าอะไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณคะ